AGILENT

PHỤ KIỆN SẮC KÝ LỎNG

Autosampler Parts & Supplies

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Metering Device

Metering Device

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
0905-1294 Metering seal, 900ul 1100/1200 VND
0905-1599 Piston seal for G2258A Dual loop ALS VND
0905-1717 Metering device Seal PE 1290 LC Sampler VND
5022-2175 Piston seal, 2mm VND
5062-8587 Piston Assembly 900ul 1100/1200 VND
5064-8293 Sapphire piston assy, 2mm VND
5068-0198 Injection valve rotor seal for G7167B VND
G2258-60003 Piston for G2258A Dual Loop ALS, 5 mL VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE