Mycotoxin

MYCOTOXIN RM-CRM

CytoQuant® Máy đếm tế bào dòng chảy cầm tay đầu tiên trên thế giới

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
VI SINH GÂY BỆNH - PATHOGEN

Romer Labs cung cấp phương pháp phát hiện các loài vi sinh gây bệnh bao gồm E. coli O157; SalmonellaListeria trong mẫu thực phẩm nước và mẫu môi trường dạng Kit test được chứng nhận AOAC AFNOR thân thiện với người dùng nhanh chóng chính xác và tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra Romer Labs cung cấp các sản phẩm để lấy mẫu môi trường như: Drag swab Boot cover swab Sponge  HygieneChek ™  ...

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE