HƯỚNG DẪN THAY GOLD SEAL

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

QUANG PHỔ

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
HƯỚNG DẪN THAY GOLD SEAL

GOLD SEAL - Giải pháp hạn chế rủi ro mất độ nhạy trên hệ thống GC 


Những rò rỉ (leak) rất nhỏ trong cổng tiêm (injector) cũng có thể làm giảm độ nhạy của thiết bị‚ tỉ lệ S/N thấp‚ tăng nguy cơ gây chảy máu cột và rút ngắn tuổi thọ của cột. GOLD SEAL của Agilent có khả năng ngăn chặn rò rỉ tuyệt đối‚ ngay cả những rò rỉ nhỏ nhất‚ đảm bảo an toàn cho hệ thống của bạn.

 

GOLD SEAL là giải pháp lý tưởng cho:
 
 Phân tích hàm lượng vết bằng MS
   Các phòng thí nghiệm năng suất lớn và cần đảm bảo tuổi thọ của cột
   Phân tích mẫu môi trường‚ yêu cầu đạt độ nhạy cao với nền mẫu phức tạp
   Phòng thì nghiệm chuyên phân tích độc chất‚ thuốc kích thích... 


Agilent không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có khả năng cải thiện hiệu phân tích và GOLD SEAL là một trong những giải pháp tuyệt vời cho hệ thống GC.

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE