SẮC KÝ LỎNG

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

SẢN PHẨM XỬ LÝ MẪU

AMINO ACID

KHÁNG SINH

MYCOTOXIN

NITROSAMINE

PFAS

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Xác định Aflatoxin (B1‚ B2‚ G1‚ G2) trong bắp và bơ đậu phộng bằng HPLC-FLD
Cột Poroshell HPH-C18 thể hiện độ bền vượt trội trong phân tích Amino acid
Phân tích các hợp chất nhóm Quinolone và Sulfonamide trong tôm
Phân tích các hợp chất nhóm Aminoglycoside trong sữa bằng LC-MS/MS
Định lượng Ochratoxin A trong cà phê rang theo tiêu chuẩn DIN EN 14132
Phân tích đồng thời 400 loại thuốc BVTV trên nền tiêu đen
Phân tích tạp chất Nitrosamine trong dược phẩm
Cải thiện phương pháp phân tích Amino acid với cột ZORBAX Eclipse Plus C18
Phân tích Glyphosate và các thuốc BVTV phân cực trong nước
GCB xử lý mẫu đất trong phân tích PFAS
Phương pháp phân tích PFAS trong nước
Phân tích PFAS trên nền mẫu thịt cá
Vật tư chuyên dụng cho phân tích PFAS
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE