CÁCH CHỌN LINER

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

QUANG PHỔ

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
CÁCH CHỌN LINER

Liner có chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hóa hơi mẫu GC. Lớp bông thủy tinh trong liner sẽ giữ lại các chất không hóa hơi‚ giúp kéo dài tuổi thọ cột và giảm tần suất bảo trì MS.

 

Có rất nhiều loại liner với thể tích và các tính năng độc đáo khác nhau‚ phù hợp với từng ứng dụng cụ thể. Chọn sai liner có thể dẫn đến hiệu quả chuyển hóa pha lỏng thành pha hơi kém‚ giảm độ phân giải và kéo dài peak.

 

Dòng Liner Ultra Inert của Agilent có các ưu điểm:

- Tuổi thọ cao (gấp 2 lần số lần tiêm thông thường)
- Tăng diện tích peak
- Đảm bảo độ trơ tối đa‚ chống hấp phụ 

 

Tham khảo tài liệu dưới đây để biết cách chọn loại liner thích hợp với nhu cầu phân tích của bạn.

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE