PERTEN INSTRUMENTS

MÁY PHÂN TÍCH GLUTEN - Glutomatic® 2000

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
PERTEN INSTRUMENTS

Trong hơn 50 năm qua Perten Instruments đã là nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị phân tích cho ngành nông nghiệp; nông sản; thức ăn chăn nuôi; sản xuất và chế biến thực phẩm. Khách hàng của chúng tôi bao gồm những tập đoàn; doanh nghiệp sản xuất; hộ gia đình sản xuất quy mô nhỏ và các viện nghiên cứu.

Lịch sử hình thành: năm 1962 Harald Perten thành lập Perten Instruments dựa trên sự đổi mới của phương pháp Falling Number. Chúng tôi đã tiếp tục đổi mới kể từ đó. Sứ mệnh của Harald Perten là giúp khách hàng cải thiện chất lượng sản phẩm bằng cách cung cấp các phương pháp phân tích có giá cả phải chăng; dễ sử dụng và dễ hiểu. Đây vẫn là nền tảng trong kinh doanh của chúng tôi. Kể từ năm 2014 Perten Instruments là một phần của tập đoàn PerkinElmer.

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho kết quả nhanh chóng; chính xác; có độ tin cậy và sản phẩm được phát triển để đáp ứng yêu cầu của những công ty chế biến thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp nông sản. Thiết bị của Perten Instruments phải có lợi cho mục tiêu chung của các công ty và tổ chức nghiên cứu; tạo ra giá trị tài chính hoặc đạt được kiến thức.

Đổi mới: Khách hàng của chúng tôi không ngừng nỗ lực để nâng cao hiệu quả sản xuất; chất lượng sản phẩm và tính năng của sản phẩm. Chúng tôi có nhiệm vụ phát triển các phương pháp và thiết bị mới để đáp ứng các mục tiêu luôn thay đổi này. Do đó; chúng tôi đầu tư 15% doanh thu của mình vào đổi mới và phát triển sản phẩm. Chúng tôi tuyển dụng những người có kỹ năng và kinh nghiệm đặc biệt để làm cho tất cả những điều này trở nên khả thi.

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE