PFAS

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

SẢN PHẨM XỬ LÝ MẪU

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
PFAS

PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT NHÓM PFAS TRONG NƯỚC

 

PFAS (polyfluoroalkyl substances) đã được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp từ những năm 1940 và gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên diện rộng‚ từ nước uống‚ nước thải‚ nước ngầm đến nước bề mặt. 

 

Một loạt nghiên cứu đã xác nhận rằng PFAS là loại hóa chất độc hại‚ tích lũy sinh học và có khả năng gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư‚ tim mạch‚ vô sinh‚ rối loạn chuyển hoá... Do đó‚ các cơ quan quản lý ban hành những quy định ngày càng nghiêm ngặt hơn đối với việc kiểm soát và phân tích PFAS.

 

Là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về phân tích môi trường trong hơn 40 năm qua‚ Agilent cung cấp:
- Quy trình hoàn chỉnh cho phân tích PFAS trong nước
- Đầy đủ vật tư tiêu hao (sản phẩm xử lý mẫu‚ cột HPLC‚ vial...) đáp ứng yêu cầu của các phương pháp phân tích PFAS theo tiêu chuẩn EPA 537.1‚ EPA 533‚ EPA 8327‚ ASTM D7979 và ISO 21675:2019

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về phương pháp phân tích PFAS cũng như các sản phẩm có liên quan của Agilent‚ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua inbox hoặc email: techsupport@sacky.com.vn

 

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE