AMINO ACID

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

SẢN PHẨM XỬ LÝ MẪU

CÁCH CHỌN LINER

LINER

liner

LINER

LINER

LINER

Phần mềm chuyển đổi phương pháp sắc ký khí

BỘ BẪY KHÍ

HƯỚNG DẪN THAY GOLD SEAL

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
AMINO ACID

Giải pháp toàn diện phân tích 23 chất Amino Acid

 

Agilent cung cấp giải pháp hoàn chỉnh: bao gồm thuốc thử‚ chất chuẩn‚ cột sắc ký và hỗ trợ chạy ứng dụng‚ khả năng phân tích axit amin nhanh‚ nhạy và tự động. Nó dựa trên công nghệ cột sắc ký và thiết bị InfinityLab LC Series mới nhất. Quá trình tạo dẫn xuất trực tiếp thông qua bộ bơm mẫu tự động Agilent 1290/1260 Infinity II giúp loại bỏ các quy trình thủ công và mang lại kết quả phân tích có độ lặp lại. Cột AdvanceBio AAA cho thời gian phân tích nhanh và độ phân giải tương đương cột có kích thước hạt 2 μm‚ nhưng áp suất ngược giảm 50% và giảm nguy cơ tắc nghẽn cột.

 

1. Aspartic acid 4. Serine 7. Glycine 10. Alanine 13. Valine 16. Tryptophan 19. Leucine 22. Sarcosine
2. Glutamic acid 5. Glutamine 8. Threonine 11. Tyrosine 14. Methionine 17. Phenylalanine 20. Lysine 23. Proline
3. Asparagine 6. Histidine 9. Arginine 12. Cysteine 15. Norvaline 18. Isoleucine 21. Hydroxyproline  

 

1. Amino Acid - Thức ăn chăn nuôi

- Giải pháp toàn diện từ lựa chọn cột‚ xử lý mẫu đến kết quả phân tích

- Không cần tạo dẫn xuất

- Phương pháp định lượng bằng LC/MS nhanh và đơn giản

 

2. Amino Acid - Công nghệ cột AdvanceBio AAA mới

- Giải pháp toàn diện phân tích 23 hợp chất nhóm Amino Acid 

- Sắc ký đồ có độ phân giải cao

- Tuổi thọ cột cao‚ giảm chi phí vận hành

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE