Cột Sắc Ký Lỏng

AGILENT

Cột Sắc Ký Lỏng

Cột phân tích

Dòng c?t Zorbax_Agilent

Phụ kiện sắc ký lỏng

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
CỘT SẮC KÝ LỎNG

Agilent cung cấp đầy đủ các loại cột HPLC/UPLC hiện đại nhất‚ đáp ứng hầu hết các nhu cầu phân tích trong phòng thí nghiệm từ các dòng cột dùng cho phân tích phân tử nhỏ (Analytical‚ Chiral...); cột sắc ký thẩm thấu gel (GPC)‚ cột sắc ký loại trừ kích thước (SEC) dùng trong ngành công nghiệp polymer cho đến cột AdvanceBio LC được thiết kế để phân tích các phân tử sinh học phức tạp.

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE