AGILENT

Cột Sắc Ký Lỏng

Cột phân tích

Dòng c?t Zorbax_Agilent

Phụ kiện sắc ký lỏng

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
AGILENT

Công ty Hưng Việt - đại diện chính thức của hãng Agilent‚ chuyên cung cấp cho các phòng thí nghiệm các loại vật tư tiêu hao‚ phụ kiện sắc ký và quang phổ‚ bao gồm: 

♦ Cột sắc ký lỏng: cột HPLC/UPLC‚ các dòng Poroshell/Zorbax/Pursuit…

♦ Phụ kiện sắc ký lỏng: đèn Deuterium‚ bộ PM kits cho bơm‚ bộ bơm mẫu tự động‚ Max-Light cell‚ Rotor seal‚ Inlet vales…

♦ Cột sắc ký khí GC: cột mao quản DB/HP/CP/VF‚ cột nhồi…

♦ Phụ kiện sắc ký khí: bẫy khí Oxy/Moisture/Hydrocarbon‚ kim‚ Electron multiplier‚ Filament‚ Liner‚ Ferrule…

♦ Sản phẩm chuẩn bị mẫu: QuEChERS‚ SPE‚ SLE‚ Manifolds…

♦ Vật tư tiêu hao cơ bản: vial‚ nắp vial‚ màng lọc dung môi‚ đầu lọc ống tiêm Nylon/PTFE...

♦ Phụ kiện máy quang phổ: đèn Cathode‚ đèn AAS‚ Nebulizer‚ Spray‚ Chambers‚ Torches…

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE