PHƯƠNG PHÁP QuEChERS

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

SẢN PHẨM XỬ LÝ MẪU

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
PHƯƠNG PHÁP QuEChERS

 

QuEChERS (viết tắt từ Quick – Nhanh chóng‚ Easy – Đơn giản‚ Cheap – Rẻ‚ Effective – Hiệu quả‚ Ruged – Ổn định‚ Safe – An toàn) là phương pháp đơn giản mà hiệu quả để chuẩn bị mẫu trong phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các nền mẫu nông sản. Kỹ thuật này giúp:

- Giảm thiểu các bước chuẩn bị mẫu

- Giảm lượng dung môi hóa chất sử dụng

- Giảm chi phí thực hiện 

=> Quá trình chuẩn bị mẫu trở nên nhanh chóng‚ an toàn và hiệu quả hơn.

 

Kể từ khi ra đời vào năm 2003‚ phương pháp QuEChERS được cải tiến liên tục nhằm tăng hiệu suất chiết‚ mở rộng ứng dụng trên nhiều nền mẫu khác nhau. Các phương pháp tiêu chuẩn Châu Âu EN 15662.2008 và AOAC 2007.01 cũng được phát triển từ phương pháp này. Ngày nay‚ QuEChERS được chấp nhận trên toàn cầu như là một phương pháp chuẩn bị mẫu đáng tin cậy để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

 

Tại Việt Nam‚ QuEChERS được áp dụng trong các tiêu chuẩn quốc gia như TCVN 9333:2012‚ TCVN 12848:2020... phân tích hơn 300 hợp chất thuốc bảo vệ thực vật.

Bộ kit QuEChERS của Agilent gồm 2 loại: kit chiết mẫu và kit làm sạch phù hợp với tiêu chuẩn EN 15662:2008‚ AOAC 2007.01

- Kit chiết mẫu: Chứa muối và dung dịch đệm cần thiết

- Kit làm sạch: Loại bỏ các chất nền của mẫu

 

Agilent có một loạt các tài liệu ứng dụng của QuEChERS trong phân tích Thuốc bảo vệ thực vật trên nhiều nền mẫu khác nhau. Để được cung cấp tài liệu miễn phí và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng sản phẩm‚ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua inbox hoặc email: techsupport@sacky.com.vn.

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE