TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

TIN TỨC

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

SẢN PHẨM XỬ LÝ MẪU

Captiva EMR-Lipid

ETHYLENE OXIDE

PFAS

PHƯƠNG PHÁP QuEChERS

ACID BÉO

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

AMINO ACID

PHÂN TÍCH TẠP CHẤT NITROSAMINE TRONG DƯỢC PHẨM

Phân tích Glyphosate và các thuốc trừ sâu phân cực trong nước
Phân tích PFAS trên nền mẫu thịt cá
Phương pháp phân tích PFAS trong nước
GCB xử lý mẫu đất trong phân tích PFAS
Vật tư chuyên dụng cho phân tích PFAS
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE