AGILENT

CHUẨN BỊ MẪU

Solid Phase Extraction (SPE)

Bond Elut
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Bond Elut Diol (2OH)

Bond Elut Diol (2OH)

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
12102009 Bond Elut-2OH, 100mg 1mL, 100/PK VND
12102036 Bond Elut-2OH, 500mg 3mL, 50/PK VND
12102067 Bond Elut-2OH, 50mg 1mL, 100/PK VND
12102114 Bond Elut - 2OH, 500Mg 6ml, 30/Pk VND
12113009 Bond Elut 1cc LRC-2OH, 100mg, 50/PK VND
12113035 Bond Elut LRC-2OH, 500mg, 50/PK VND
12256007 Bond Elut-2OH, 1gm 6mL, 30/PK VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE