AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

Analytical

Zorbax
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Zorbax Rx/Rx-Sil

Zorbax Rx/Rx-Sil

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆ Pore Size ⯆ Type ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
820950-913 Rx-C8 Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK C8 12.5 mm 4.6 mm 5 um 80 A L7 VND
820950-914 Rx-C18 Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK C18 12.5 mm 4.6 mm 5 um 80 A L1 VND
820950-919 Rx-SIL Guard Cartridges 4.6x12.5 4/PK Silica 12.5 mm 4.6 mm 5 um 80 A L3 VND
820967-921 Rx-C8, 4.0 x 80mm, HPLC Column, 5um C8 80 mm 4 mm 5 um 80 A L7 VND
820967-922 Rx-C18, 4.0 x 80mm, HPLC Column, 5um C18 80 mm 4 mm 5 um 80 A L1 VND
821125-919 RX-SIL 2.1x12.5,4/PK Zorbax Guard Column Silica 12.5 mm 2.1 mm 5 um 80 A L3 VND
827700-901 Rx-Sil,2.1x50mm,1.8um,600bar Silica 50 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L3 VND
827975-301 Rx-Sil,3.0x50mm,1.8um,600bar Silica 50 mm 3 mm 1.8 um 80 A L3 VND
827975-901 Rx-Sil,4.6x50mm,1.8um,600bar Silica 50 mm 4.6 mm 1.8 um 80 A L3 VND
828700-901 Rx-Sil,2.1x100mm,1.8um,600bar Silica 100 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L3 VND
828975-301 Rx-Sil,3.0x100mm,1.8um,600bar Silica 100 mm 3 mm 1.8 um 80 A L3 VND
828975-901 Rx-Sil,4.6x100mm,1.8um,600bar Silica 100 mm 4.6 mm 1.8 um 80 A L3 VND
861767-902 Rx-C18, 2.1x100mm 3.5um C18 100 mm 2.1 mm 3.5 um 80 A L1 VND
861967-302 Rx-C18, 3.0x100mm, 3.5um C18 100 mm 3 mm 3.5 um 80 A L1 VND
861967-902 Rx-C18, 4.6x100mm 3.5um C18 100 mm 4.6 mm 3.5 um 80 A L1 VND
863967-302 Rx-C18, 3.0x150mm, 3.5um C18 150 mm 3 mm 3.5 um 80 A L1 VND
863967-902 Rx-C18 Rapid Res HPLC Col 4.6 x 150 C18 150 mm 4.6 mm 3.5 um 80 A L1 VND
866953-906 Rx/SB-C8 Rapid Res HPLC Col 4.6 x 75 C8 75 mm 4.6 mm 3.5 um 80 A L7 VND
866967-902 Rx-C18 Rapid Res HPLC Col 4.6 x 75 C18 75 mm 4.6 mm 3.5 um 80 A L1 VND
880967-302 Rx-C18 Solvent Saver HPLC Col 3.0 x 250 C18 250 mm 3 mm 5 um 80 A L1 VND
880967-901 Rx-C8 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 C8 250 mm 4.6 mm 5 um 80 A L1 VND
880967-902 Rx-C18 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 C18 250 mm 4.6 mm 5 um 80 A L1 VND
880975-306 Rx/SB-C8 Solvent Saver HPLC Col 3.0x250 C8 250 mm 3 mm 5 um 80 A L7 VND
880975-901 Rx-SIL Analytical HPLC Column 4.6 x 250 Silica 250 mm 4.6 mm 5 um 80 A L3 VND
883700-901 Rx-SIL Narrow-Bore HPLC Column 2.1 x 150 Silica 150 mm 2.1 mm 5 um 80 A L3 VND
883700-902 Rx-C18 Narrow-Bore HPLC Column 2.1 x 150 C18 150 mm 2.1 mm 5 um 80 A L1 VND
883700-906 Rx/SB-C8 Narow-Bore HPLC Column 2.1x150 C8 150 mm 2.1 mm 5 um 80 A L7 VND
883967-302 Rx-C18 Solvent Saver HPLC Col 3.0x150 C18 150 mm 3 mm 5 um 80 A L1 VND
883967-901 Rx-C8 Analytical HPLC Column 4.6x150 C8 150 mm 4.6 mm 5 um 80 A L7 VND
883967-902 Rx-C18 Analytical HPLC Column 4.6 x 150 C18 150 mm 4.6 mm 5 um 80 A L1 VND
883975-306 Rx/SB-C8 Solvent Saver HPLC Col 3.0x150 C8 150 mm 3 mm 5 um 80 A L7 VND
883975-901 Rx-SIL Analytical HPLC Col 4.6 x 150 Silica 150 mm 4.6 mm 5 um 80 A L3 VND
884950-553 Special RX-C8,4.6x250 Zorbax HPLC Column C8 250 mm 4.6 mm L7 VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE