AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

UHPLC

Zorbax
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Zorbax Extend

Zorbax Extend

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆ Pore Size ⯆ Type ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
722975-902 ZORBAX Extend-C18, 4.6x50mm, 1.8um C18 50 mm 4.6 mm 1.8 um 80 A L1 VND
727975-902K Extend-C18, 4.6 x 50mm, 1.8um, MVK C18 50 mm 4.6 mm 1.8 um 80 A L1 VND
728975-902K Extend-C18, 4.6 x 100mm, 1.8um, MVK C18 100 mm 4.6 mm 1.8 um 80 A L1 VND
757700-302 RRHD Extend-C18,3.0x50mm,1.8um,1200bar C18 50 mm 3 mm 1.8 um 80 A L1 VND
757700-302K RRHD Extend-C18, 3.0 x 50mm, 1.8um, MVK C18 50 mm 3 mm 1.8 um 80 A L1 VND
757700-902 RRHD Extend-C18,2.1x50mm,1.8um,1200bar C18 50 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L1 VND
757700-902K RRHD Extend-C18, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK C18 50 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L1 VND
758700-302 RRHD Extend-C18,3.0x100mm,1.8um,1200bar C18 100 mm 3 mm 1.8 um 80 A L1 VND
758700-302K RRHD Extend-C18, 3.0 x 100mm, 1.8um, MVK C18 100 mm 3 mm 1.8 um 80 A L1 VND
758700-902 RRHD Extend-C18,2.1x100mm,1.8um,1200bar C18 100 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L1 VND
758700-902K RRHD Extend-C18, 2.1 x 100mm, 1.8um, MVK C18 100 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L1 VND
759700-302 RRHD Extend-C18,3.0x150mm,1.8um,1200bar C18 150 mm 3 mm 1.8 um 80 A L1 VND
759700-902 RRHD Extend-C18,2.1x150mm,1.8um,1200bar C18 150 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L1 VND
759700-902K RRHD Extend-C18, 2.1 x 150mm, 1.8um, MVK C18 150 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L1 VND
820750-906 UHPLC Grd, Extend-C18,4.6mm,1.8um,3pk C18 5 mm 4.6 mm 1.8 um 80 A L1 VND
821725-907 UHPLC Grd, Extend-C18,2.1mm,1.8um,3pk C18 5 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L1 VND
823750-937 UHPLC Grd,Extend-C18,3.0mm,1.8um,3pk C18 5 mm 3 mm 1.8 um 80 A L1 VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE