AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

Guard

Zorbax
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Zorbax Eclipse Plus

Zorbax Eclipse Plus

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆ Pore Size ⯆ Type ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
820750-901 UHPLC Grd, Ecl. Plus C18,4.6mm,1.8um,3pk C18 5 mm 4.6 mm 1.8 um 95 A L1 VND
820950-936 Eclipse Plus C18 Grd,4.6x12.5mm,5um,4pk C18 12.5 mm 4.6 mm 5 um 95 A L1 VND
820950-937 Eclipse Plus C8,Grd,4.6x12.5mm,5um,4pk C8 12.5 mm 4.6 mm 5 um 95 A L7 VND
821125-936 Eclipse Plus C18 Grd,2.1 x12.5mm,5um,4pk C18 12.5 mm 2.1 mm 5 um 95 A L1 VND
821125-937 Eclipse Plus C8,Grd,2.1x12.5mm,5um,4pk C8 12.5 mm 2.1 mm 5 um 95 A L7 VND
821725-901 UHPLC Grd, Ecl. Plus C18,2.1mm,1.8um,3pk C18 5 mm 2.1 mm 1.8 um 95 A L1 VND
821725-931 UHPLC Grd,Ecl. Plus C8,2.1mm,1.8um,3pk C8 5 mm 2.1 mm 1.8 um 95 A L7 VND
821725-932 UHPLC Grd,Ecl. Plus P-H,2.1mm,1.8um,3pk Phenyl-Hexyl 5 mm 2.1 mm 1.8 um 95 A L11 VND
821725-938 UHPLC Grd,Ecl. HILIC,2.1mm,1.8um,3pk HILIC 5 mm 2.1 mm 1.8 um 95 A VND
823750-901 UHPLC Grd, Ecl.Plus C18,3.0mm, 1.8u, 3pk C18 5 mm 3 mm 1.8 um 95 A L1 VND
823750-931 UHPLC Grd,Ecl. Plus C8,3.0mm,1.8um,3pk C8 5 mm 3 mm 1.8 um 95 A L7 VND
823750-932 UHPLC Grd,Ecl. Plus P-H,3.0mm,1.8um,3pk Phenyl-Hexyl 5 mm 3 mm 1.8 um 95 A L11 VND
823750-939 UHPLC Grd,Ecl. HILIC,3.0mm,1.8um,3pk HILIC 5 mm 3 mm 1.8 um 95 A VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE