NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Salmonella Test Kit

 Salmonella Test Kits Nhanh & Độ tin cậy cao

Các quy định nghiêm ngặt và yêu cầu của thị trường đòi hỏi thử nghiệm Salmonella nhanh và đáng tin cậy.

Các bộ kit RapidChek® SELECT™ Salmonella and RapidChek® SELECT™ Salmonella Enteritidis được phát triển và mang đến một quy trình thử nghiệm nhanh‚ đơn giản với độ chính xác cao trong kiểm nghiệm Salmonella hàng ngày.

Các bộ thử nghiệm Salmonella sử dụng môi trường tăng sinh có độ chọn lọc cao kết hợp với dụng cụ miễn dịch dòng chảy LFID để phát hiện Salmonella trong các mẫu thực phẩm và mẫu môi trường.

 

 

Quy trình thực hiện Đơn giản và Nhanh chóng

Môi trường tăng sinh được chuẩn bị dễ dàng và không cần hấp tiệt trùng‚ quy trình chuẩn bị mẫu dễ và nhanh giúp kết quả phân tích có trong 22 hoặc 32 giờ

Kết quả được đọc dễ dàng từ que thử sinh màu mà không cần đến thiết bị chuyên dụng và tốn kém.

Bộ kit được chứng nhận AOAC‚ NIPP đáp ứng độ chính xác độ ổn đinh độ thu hồi của tất cả các tiêu chuẩn.  

 

 

 

 

 

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE