PERTEN INSTRUMENTS

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
RVA 4500

Thiết bị RVA 4500 được sử dụng để xác định đặc điểm của thành phần sản phẩm trung gian và thành phẩm để tối ưu hóa chất lượng và hiệu suất.

RVA 4500 kết hợp tốc độ độ chính xác tính linh hoạt và tự động hóa và là một công cụ độc đáo để nghiên cứu phát triển sản phẩm giám sát quá trình QC và QA để tối ưu hóa việc sử dụng thành phần công thức sản phẩm và điều kiện chế biến.

RVA 4500 cung cấp độ nhạy và độ chính xác đặc biệt khi phân tích các mẫu có độ nhớt thấp và dải động rộng khi phân tích các mẫu có độ nhớt cao.

 

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE