AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

Biochromatography

Poroshell
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Poroshell 300

Poroshell 300

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆ Pore Size ⯆ Type ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
5185-5968 Poroshell Guard 1x17mm 5um 3/PK C18 17 mm 1 mm 5 um 300 A L1 VND
660750-902 Poroshell 300SB-C18,2.1x75mm,5 micron C18 75 mm 2.1 mm 5 um 300 A L1 VND
660750-906 Poroshell 300SB-C8,2.1x75mm,5u C8 75 mm 2.1 mm 5 um 300 A L7 VND
660750-909 Poroshell 300SB-C3 2.1x75mm 5u C3 75 mm 2.1 mm 5 um 300 A L56 VND
661750-902 Poroshell 300SB-C18 1x75mm, 5u C18 75 mm 1 mm 5 um 300 A L1 VND
661750-906 Poroshell 300SB-C8 1x75mm 5u C8 75 mm 1 mm 5 um 300 A L7 VND
661750-909 Poroshell 300SB-C3 1x75mm 5u C3 75 mm 1 mm 5 um 300 A L56 VND
670750-902 Poroshell Extend, 2.1x75mm, 5u C18 75 mm 2.1 mm 5 um 300 A L1 VND
671750-902 Poroshell Extend, 1x75mm, 5u C18 75 mm 1 mm 5 um 300 A L1 VND
821075-918 Poroshell Guard Cartridge 300SB-C8 4/pk C8 12.5 mm 2.1 mm 5 um 300 A L7 VND
821075-920 Poroshell Guard Cartridge 300SB-C18 4/PK C18 12.5 mm 2.1 mm 5 um 300 A L1 VND
821075-924 Poroshell Guard Cartridge 300SB-C3 4/pk C3 12.5 mm 2.1 mm 4 um 300 A L56 VND
822600-909 Poroshell 300SB-C3,1.0 x 30mm,5um,400bar C3 30 mm 1 mm 5 um 300 A L56 VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE