AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

GPC SEC Organic

PLgel
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Polargel

Polargel

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Particle Size Giá
PL1117-1800 Polargel-M Guard 50 x 7.5 mm PolarGel-M 50 mm 7.5 mm 8 um VND
PL1117-1830 Polargel-L Guard 50 x 7.5 mm PolarGel-L 50 mm 7.5 mm 8 um VND
PL1117-6800 Polargel-M 300 x 7.5 mm PolarGel-M 300 mm 7.5 mm 8 um VND
PL1117-6830 Polargel-L 300 x 7.5 mm PolarGel-L 300 mm 7.5 mm 8 um VND
PL1217-6100 Polargel-M 300 x 25 mm PolarGel-M 300 mm 25 mm 8 um VND
PL1417-0800 PolarGel-M Column Repair Gel PolarGel-M 8 um VND
PL1417-0830 PolarGel-L Column Repair Gel PolarGel-L 8 um VND
PL1517-1800 Polargel-M Guard 50 x 4.6 mm PolarGel-M 50 mm 4.6 mm 8 um VND
PL1517-1830 Polargel-L Guard 50 x 4.6 mm PolarGel-L 50 mm 4.6 mm 8 um VND
PL1517-5800 Polargel-M 250 x 4.6 mm PolarGel-M 250 mm 4.6 mm 8 um VND
PL1517-5830 Polargel-L 250 x 4.6 mm PolarGel-L 250 mm 4.6 mm 8 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE