AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

SemiPrep/Preparative

PLgel
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
PL-SAX / SCX for Biomolecules

PL-SAX / SCX for Biomolecules

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆ Pore Size ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Particle Size Pore Size Giá
PL1145-3802 PL-SCX 1000A 8uM 150X7.5MM SCX 150 mm 7.5 mm 8 um 1000 A VND
PL1245-1102 PL-SCX 1000A 10uM 50X25MM SCX 50 mm 25 mm 10 um 1000 A VND
PL1245-1103 PL-SCX 4000A 10uM 50X25MM SCX 50 mm 25 mm 10 um 4000 A VND
PL1245-3102 PL-SCX 1000A 10uM 150X25MM SCX 150 mm 25 mm 10 um 1000 A VND
PL1245-3103 PL-SCX 4000A 10uM 150X25MM SCX 150 mm 25 mm 10 um 4000 A VND
PL1245-3702 PL-SCX 1000A 30uM 150X25MM SCX 150 mm 25 mm 30 um 1000 A VND
PL1245-3703 PL-SCX 4000A 30uM 150X25MM SCX 150 mm 25 mm 30 um 4000 A VND
PL1251-1102 PL-SAX 1000A 10uM 50X25MM SAX 50 mm 25 mm 10 um 1000 A VND
PL1251-1103 PL-SAX 4000A 10uM 50X25MM SAX 50 mm 25 mm 10 um 4000 A VND
PL1251-3102 PL-SAX 1000A 10uM 150X25MM SAX 150 mm 25 mm 10 um 1000 A VND
PL1251-3103 PL-SAX 4000A 10uM 150X25MM SAX 150 mm 25 mm 10 um 4000 A VND
PL1251-3702 PL-SAX 1000A 30uM 150X25MM SAX 150 mm 25 mm 30 um 1000 A VND
PL1251-3703 PL-SAX 4000A 30uM 150X25MM SAX 150 mm 25 mm 30 um 4000 A VND
PL1251-3802 PL-SAX 1000A 8um 150x25mm SAX 150 mm 25 mm 8 um 1000 A VND
PL1251-3802GP PL-SAX 1000A 8um 150x25mm (GenProbe) SAX 150 mm 25 mm 8 um 1000 A VND
PL1745-3102 PL-SCX 1000A 10uM 150X50MM SCX 150 mm 50 mm 10 um 1000 A VND
PL1745-3103 PL-SCX 4000A 10uM 150X50MM SCX 150 mm 50 mm 10 um 4000 A VND
PL1745-3702 PL-SCX 1000A 30uM 150X50MM SCX 150 mm 50 mm 30 um 1000 A VND
PL1745-3703 PL-SCX 4000A 30uM 150X50MM SCX 150 mm 50 mm 30 um 4000 A VND
PL1751-3102 PL-SAX 1000A 10uM 150X50MM SAX 150 mm 50 mm 10 um 1000 A VND
PL1751-3103 PL-SAX 4000A 10uM 150X50MM SAX 150 mm 50 mm 10 um 4000 A VND
PL1751-3702 PL-SAX 1000A 30uM 150X50MM SAX 150 mm 50 mm 30 um 1000 A VND
PL1751-3703 PL-SAX 4000A 30uM 150X50MM SAX 150 mm 50 mm 30 um 4000 A VND
PL1751-3802 PL-SAX 1000A 8um 150x50mm SAX 150 mm 50 mm 8 um 1000 A VND
PL1845-2102 PL-SCX 1000A 10uM 300X100MM SCX 300 mm 100 mm 10 um 1000 A VND
PL1845-2103 PL-SCX 4000A 10uM 300X100MM SCX 300 mm 100 mm 10 um 4000 A VND
PL1845-3102 PL-SCX 1000A 30uM 300X100MM SCX 300 mm 100 mm 30 um 1000 A VND
PL1845-3103 PL-SCX 4000A 30uM 300X100MM SCX 300 mm 100 mm 30 um 4000 A VND
PL1851-2102 PL-SAX 1000A 10uM 300X100MM SAX 300 mm 100 mm 10 um 1000 A VND
PL1851-2103 PL-SAX 4000A 10uM 300X100MM SAX 300 mm 100 mm 10 um 4000 A VND
PL1851-3102 PL-SAX 1000A 30uM 300X100MM SAX 300 mm 100 mm 30 um 1000 A VND
PL1851-3103 PL-SAX 4000A 30uM 300X100MM SAX 300 mm 100 mm 30 um 4000 A VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE