AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

GPC SEC Organic

PLgel
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
PL-Rapide

PL-Rapide

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Particle Size Giá
PL1013-2100 PL Rapide H 100 x 10 mm PL Rapide H 100 mm 10 mm 10 um VND
PL1013-2120 PL Rapide F 100 x 10 mm PL Rapide F 100 mm 10 mm 6 um VND
PL1013-2300 PL Rapide L 100 x 10 mm PL Rapide L 100 mm 10 mm 3 um VND
PL1013-2500 PL Rapide M 100 x 10 mm PL Rapide M 100 mm 10 mm 5 um VND
PL1020-2830 PL Rapide Aqua L 100 x 10 mm PL Rapide Aqua L 100 mm 10 mm 3 um VND
PL1049-2800 PL Rapide Aqua H 100 x 10 mm PL Rapide Aqua H 100 mm 10 mm 10 um VND
PL1113-3100 PL Rapide H 150 x 7.5 mm PL Rapide H 150 mm 7.5 mm 10 um VND
PL1113-3120 PL Rapide F 150 x 7.5 mm PL Rapide F 150 mm 7.5 mm 6 um VND
PL1113-3300 PL Rapide L 150 x 7.5 mm PL Rapide L 150 mm 7.5 mm 3 um VND
PL1113-3500 PL Rapide M 150 x 7.5 mm PL Rapide M 150 mm 7.5 mm 5 um VND
PL1120-3830 PL Rapide Aqua L 150 x 7.5 mm PL Rapide Aqua L 150 mm 7.5 mm 3 um VND
PL1149-3800 PL Rapide Aqua H 150 x 7.5 mm PL Rapide Aqua H 150 mm 7.5 mm 10 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE