AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

PLOT

CP (Chrompack)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Lowox

Lowox

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
CP82506 Lowox 10m x 0.53mm x 10um with 2.5m PT VND
CP8587 Lowox 10m x 0.53mm x 10um VND
CP8587-KEY Lowox 10m x 0.53mm x 10um w/Smart Key VND
CP8587I5 Lowox 10m x 0.53mm x 10um on 5 inch VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE