Mycotoxin

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Kit kiểm tra thực phẩm gây dị ứng

                             Food Allergens

Các chất gây dị ứng thực phẩm chủ yếu là các protein mà hệ thống miễn dịch của những người bị dị ứng nhầm tưởng là có hại. Dị ứng thực phẩm thường là qua trung gian IgE có nghĩa là cơ thể sản xuất một lượng lớn các kháng thể nhắm mục tiêu cụ thể đến các protein của một số sản phẩm thực phẩm nhất định.

Khi các kháng thể này liên kết với chất gây dị ứng chúng sẽ kích hoạt phản ứng dị ứng có thể từ các triệu chứng nhẹ đến sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Đôi khi cũng có thể xảy ra các phản ứng miễn dịch không qua trung gian IgE với sự khởi phát chậm sau khi uống.

Vì các chất gây dị ứng trong thực phẩm thể hiện một nguy cơ luôn hiện hữu đối với những người bị dị ứng nên các nhà sản xuất thực phẩm cần tiến hành các xét nghiệm định kỳ về khả năng tồn dư các  chất gây dị ứng trong thành phẩm.

 

--------------------------------------------------------------<>-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE