RRHD SB-C18, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK

RRHD SB-C18, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK

RRHD SB-C18, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
857700-902K

Zorbax StableBond

RRHD SB-C18, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK

Mua

Mã sản phẩm Pack size UOM Description Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
857700-902K C18 50 mm 2.1 mm 1.8 um 80 A L1 VND
Liên hệ
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE