Mycotoxin

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Kit kiểm tra Protein bề mặt

RapidChek™ Total Protein test là một xét nghiệm so màu được thiết kế để sàng lọc dư lượng protein trên bề mặt.
Kiểm tra dư lượng protein trên bề mặt giúp đánh giá hiệu quả của hành động và chương trình vệ sinh bề mặt.

Quy trình thực hiện đơn giản và hiệu quả:

• Thời gian cho kết quả: 30 giây; Không cần thêm thiết bị;  Không cần bước ủ nhiệt
• Không có hóa chất tồn dư trên bề mặt sau khi thử.

 Độ nhạy5 µg đối với protein tổng


 

 

 
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE