Mycotoxin

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Kit kiểm tra GMO - Biến đổi Gen

 Bộ thử nghiệm nhanh và đáng tin cậy để phát hiện GMO

Romer Labs cung cấp một danh sách các bộ Kit có độ nhạy cao  để phát hiện GMO một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Với hơn 60 bộ dụng cụ thử nghiệm có thể phát hiện 16 những Gene thường được biến đổi trên cây ngô đậu tương cải dầu bông cải đường cỏ đinh lăng và lúa trong các kết hợp khác nhau.

 

   Các bộ Kit do Romer Labs cung cấp để phát hiện GMO bao gồm:

 

  •  Lateral flow devices (AgraStrip®) 
  •  ELISA tests (AgraQuant®)
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE