Mycotoxin

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Kit kiểm tra dư lượng Thuốc thú y

 

Dư lượng thuốc thú y (VDR)

Romer Labs cung cấp các bộ xét nghiệm có độ nhạy cao và dễ sử dụng để phát hiện dư lượng thuốc thú y (VDR) trong các mẫu khác nhau như: mô cơ nước tiểu sữa trứng mật ong và mẫu thức ăn chăn nuôi.


 

 

  •   AgraQuant® ELISA Tests

Các phương pháp dễ dàng thực hiện để phân tích dư lượng thuốc thú y

Romer Labs cung cấp những bộ kít kiêm tra  thuốc thú y trong đa dạng các nền mẫu dễ dử dụng cho hiệu quả cao độ tin cậy cao chi phí thấp.

Các bộ kit  sử dụng công nghệ ELISA hiện đại và có giới hạn phát hiện thấp đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng.

 

 More information:►https://www.romerlabs.com/en/products/test-kits/drug-residues/

 

  • AgraQuant® ELISA Tests Melamine

Romer Labs cung cấp 2 bộ xét nghiệm ELISA có độ nhạy cao để phân tích định lượng melamine trong các nền thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Bộ kit AgraQuant® Melamine đã được xác nhận để phân tích các loại hạt sấy khô bột đậu nành và thức ăn cho vật nuôi. Phạm vi định lượng là 10 - 250 ppm đối với các mẫu gluten lúa mì và 2 - 50 ppm đối với các sản phẩm khác.

Bộ kit AgraQuant® Melamine Sensitive là một phương pháp ELISA cực kỳ nhạy được phát triển đặc biệt để phát hiện melamine trong các sản phẩm trứng và sữa cũng như các thực phẩm khác. Phạm vi định lượng là 01 - 5 ppm đối với đồ uống sữa chua sữa chua và trứng và 05 - 25 ppm đối với các mẫu sữa bột và bánh quy.

More information:►https://www.romerlabs.com/en/products/test-kits/melamine/

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE