KHỞI ĐỘNG MÁY HPLC

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

QUANG PHỔ

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
KHỞI ĐỘNG MÁY HPLC

Khi khởi động lại hệ thống LC sau một thời gian ngừng hoạt động‚ bạn cần thực hiện các bước mở máy theo hướng dẫn của hãng để tránh xảy ra các sự cố không mong muốn.

 

Vui lòng xem tài liệu hướng dẫn đính kèm bao gồm quy trình khởi động máy LC và các câu hỏi thường gặp khi tắt mở máy.

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE