AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Retention Gaps

HP (Hewlett Packard)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
HP-PAS5

HP-PAS5

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
19091S-010 PAS-5 25m, 0.32mm, 0.52u VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE