AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

High Polarity

HP (Hewlett Packard)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
HP-88

HP-88

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Film Thickness ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Film Thickness Giá
112-8837 HP-88 30m, 0.25mm ID, 0.2um HP-88 30 m 0.25 mm 0.2 um VND
112-8837E 5in cage HP-88 30m, 0.25mm, 0.20um HP-88 30 m 0.25 mm 0.2 um VND
112-8837LTM HP-88 30m, 0.25mm ID, 0.20um, LTM HP-88 30 m 0.25 mm 0.2 um VND
112-8867 HP-88 60m, 0.25mm ID, 0.2um HP-88 60 m 0.25 mm 0.2 um VND
112-8867-INT HP-88 60m, 0.25mm ID, 0.2um,Intuvo HP-88 60 m 0.25 mm 0.2 um VND
112-8867E 5in cage HP-88 60m, 0.25mm, 0.20um HP-88 60 m 0.25 mm 0.2 um VND
112-88A7 HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2um HP-88 100 m 0.25 mm 0.2 um VND
112-88A7-KEY HP-88 100m, 0.25mm, 0.2um w/Smart Key HP-88 100 m 0.25 mm 0.2 um VND
112-88A7E 5in cage HP-88 100m, 0.25mm, 0.20um HP-88 100 m 0.25 mm 0.2 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE