AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Mid Polarity

DB (J&W)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
DX

DX

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Film Thickness ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Film Thickness Giá
122-6432 DX-4 30m, 0.25mm, 0.25u DX-4 30 m 0.25 mm 0.25 um VND
122-6462 DX-4 60m, 0.25mm, 0.25u DX-4 60 m 0.25 mm 0.25 um VND
123-6133 DX-1 30m, 0.32mm, 1.00u DX-1 30 m 0.32 mm 1 um VND
123-6412 DX-4 15m, 0.32mm, 0.25u DX-4 15 m 0.32 mm 0.25 um VND
123-6432 DX-4 30m, 0.32mm, 0.25u DX-4 30 m 0.32 mm 0.25 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE