AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Low Polarity

DB (J&W)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
DB-XLB

DB-XLB

Lọc theo: Length ⯆ ID ⯆ Film Thickness ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Length ID Film Thickness Giá
121-1222 DB-XLB 20m, 0.18mm, 0.18u 20 m 0.18 mm 0.18 um VND
121-1232 DB-XLB 30m, 0.18mm, 0.18u 30 m 0.18 mm 0.18 um VND
122-1211 DB-XLB 15m, 0.25mm, 0.10u 15 m 0.25 mm 0.1 um VND
122-1212 DB-XLB 15m, 0.25mm, 0.25u 15 m 0.25 mm 0.25 um VND
122-1231 DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.10u 30 m 0.25 mm 0.1 um VND
122-1232 DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25u 30 m 0.25 mm 0.25 um VND
122-1232-INT DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo 30 m 0.25 mm 0.25 um VND
122-1232G DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD 30 m 0.25 mm 0.25 um VND
122-1232LTM DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM 30 m 0.25 mm 0.25 um VND
122-1233 DB-XLB 30m, 0.25mm, 1.00u 30 m 0.25 mm 1 um VND
122-1236 DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.50u 30 m 0.25 mm 0.5 um VND
122-1262 DB-XLB 60m, 0.25mm, 0.25u 60 m 0.25 mm 0.25 um VND
123-1232 DB-XLB 30m, 0.32mm, 0.25u 30 m 0.32 mm 0.25 um VND
123-1236 DB-XLB 30m, 0.32mm, 0.50u 30 m 0.32 mm 0.5 um VND
123-1236-INT DB-XLB 30m, 0.32mm, 0.50um,Intuvo 30 m 0.32 mm 0.5 um VND
123-1262 DB-XLB 60m, 0.32mm, 0.25u 60 m 0.32 mm 0.25 um VND
125-1212 DB-XLB 15m, 0.53mm, 1.50u 15 m 0.53 mm 1.5 um VND
125-1232 DB-XLB 30m, 0.53mm, 1.50u 30 m 0.53 mm 1.5 um VND
128-1222 DB-XLB 25m, 0.20mm, 0.33u 25 m 0.2 mm 0.33 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE