AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Retention Gaps

DB (J&W)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
DB-ProSteel

DB-ProSteel

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
145-1011 DB-PS1 15m, 0.53mm, 0.15u VND
145-1334 DB-PS624 30m, 0.53mm, 3.00u VND
145-2814 DB-PS2887 10m, 0.53mm, 3.00u VND
145-7032 DB-PSWAX 30m, 0.53mm, 1.00u VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE