AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Retention Gaps

DB (J&W)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
DB-EU-PAH

DB-EU-PAH

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
121-9627 DB-EUPAH 20m, 0.18mm, 0.14um VND
121-9627-INT DB-EUPAH 20m, 0.18mm, 0.14um,Intuvo VND
122-9632 DB-EUPAH 30m x 0.25mm, 0.25um VND
122-96L2 DB-EUPAH 60m, 0.25mm, 0.25um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE