AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Mid Polarity

DB (J&W)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
DB-210

DB-210

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Type ⯆ Film Thickness ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Type Film Thickness Giá
122-0212 DB-210 15m, 0.25mm, 0.25u DB-210 15 m 0.25 mm G6 0.25 um VND
122-0232 DB-210 30m, 0.25mm, 0.25u DB-210 30 m 0.25 mm G6 0.25 um VND
122-0232E 5in cage DB-210 30m, 0.25mm, 0.25um DB-210 30 m 0.25 mm G6 0.25 um VND
122-0233 DB-210 30m, 0.25mm, 0.50u DB-210 30 m 0.25 mm G6 0.5 um VND
123-0213 DB-210 15m, 0.32mm, 0.50u DB-210 15 m 0.32 mm G6 0.5 um VND
123-0232 DB-210 30m, 0.32mm, 0.25u DB-210 30 m 0.32 mm G6 0.25 um VND
123-0233 DB-210 30m, 0.32mm, 0.50u DB-210 30 m 0.32 mm G6 0.5 um VND
125-0212 DB-210 15m, 0.53mm, 1.00u DB-210 15 m 0.53 mm G6 1 um VND
125-0232 DB-210 30m, 0.53mm, 1.00u DB-210 30 m 0.53 mm G6 1 um VND
125-0232E 5inch cage, DB-210 30m, 0.53mm, 1.00um DB-210 30 m 0.53 mm G6 1 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE