AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Retention Gaps

CP (Chrompack)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Cyclodex

Cyclodex

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
CP7500 CP-Cyclodextrin 25m x 0.25mm x 0.25um VND
CP7500I5 CP-Cyclodextrin 25m x0.25mm x0.25um 5 in VND
CP7501 CP-Cyclodextrin 50m x 0.25mm x 0.25um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE