AGILENT

CỘT SẮC KÝ KHÍ

Mid Polarity

CP (Chrompack)
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
CP-Sil 43 CB

CP-Sil 43 CB

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Type ⯆ Film Thickness ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Type Film Thickness Giá
CP7715 CP-Sil 43 CB 25m x 0.25mm x 0.20um CP-Sil 43 CB 25 m 0.25 mm G7 G19 0.2 um VND
CP7725 CP-Sil 43 CB 50m x 0.25mm x 0.20um CP-Sil 43 CB 50 m 0.25 mm G7 G19 0.2 um VND
CP7745 CP-Sil 43 CB 25m x 0.32mm x 0.20um CP-Sil 43 CB 25 m 0.32 mm G7 G19 0.2 um VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE