Captiva EMR-Lipid

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

SẢN PHẨM XỬ LÝ MẪU

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
CỘT CHIẾT SPE EMR-LIPID

Captiva EMR-Lipid của Agilent là một bước tiến trong lĩnh vực xử lý mẫu‚ thay thế cho các loại QuEChERS d-SPE truyền thống trong việc loại bỏ lipid ra khỏi nền mẫu‚ từ đó cải thiện độ lặp lại‚ độ tin cậy của kết quả phân tích cũng như tăng tuổi thọ của máy sắc ký.


Captiva EMR-Lipid có khả năng loại bỏ lipid một cách chọn lọc‚ không làm thất thoát chất phân tích. Công nghệ chế tạo chất hấp phụ EMR-Lipid tiên tiến với sự kết hợp giữa:
   ♦ Đặc tính loại trừ kích thước => Chất hấp phụ không giữ lại chất phân tích

   ♦ Tương tác kỵ nước giữa chất hấp phụ với các chuỗi lipid => Chất hấp phụ giữ lại hoàn toàn lipid

 


Cơ chế kép độc đáo này tối ưu hóa quá trình loại bỏ lipid và thu hồi chất phân tích‚ đặc biệt đối với các nền mẫu phức tạp. Vì vậy‚ Captiva EMR-Lipid được sử dụng rộng rãi trong quá trình xử lý dịch chiết mẫu giàu tạp béo (thực phẩm‚ thức ăn chăn nuôi...) trước khi tiêm vào máy sắc ký.


Sản phẩm này đã đạt được giải thưởng Analytical Scientist Innovation Award (TASIA) vào năm 2017.

 Agilent có một loạt các tài liệu ứng dụng của Captiva EMR-Lipid trong phân tích Thuốc bảo vệ thực vật‚ Kháng sinh‚ Thuốc thú y... Để được cung cấp tài liệu miễn phí và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng sản phẩm‚ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua inbox hoặc email: techsupport@sacky.com.vn.

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE