AGILENT

CHUẨN BỊ MẪU

Filtration

Captiva
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Captiva Syringe Filters

Captiva Syringe Filters

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
5190-5082 Prem Syring Fltr PTFE 0.2 4mm 100/pk VND
5190-5083 Prem Syring Fltr PTFE 0.45 4mm 100/pk VND
5190-5084 Prem Syring Fltr PTFE 0.2 15mm 100/pk VND
5190-5085 Prem Syring Fltr PTFE 0.45 15mm 100/pk VND
5190-5086 Prem Syring Fltr PTFE 0.2 25mm 100/pk VND
5190-5087 Prem Syring Fltr PTFE 0.45 25mm 100/pk VND
5190-5088 Prem Syring Fltr nylon 0.2 15mm 100/pk VND
5190-5091 Prem Syring Fltr nylon 0.45 15mm 100/pk VND
5190-5092 Prem Syring Fltr nylon 0.2 25mm 100/pk VND
5190-5093 Prem Syring Fltr nylon 0.45 25mm 100/pk VND
5190-5094 Prem Syring Fltr PES 0.2 4mm 100/pk VND
5190-5095 prem syring fltr pes 0.45 4mm 100/pk VND
5190-5096 Prem Syring Fltr PES 0.2 15mm 100/pk VND
5190-5097 Prem Syring Fltr PES 0.45 15mm 100/pk VND
5190-5098 Prem Syring Fltr PES 0.2 25mm 100/pk VND
5190-5099 Prem syring Fltr PES 0.45 25mm 100/pk VND
5190-5106 Prem Syring Fltr RegnCell 0.2 4mm 100/pk VND
5190-5107 Prem Syring Fltr RegnCell .45 4mm 100/pk VND
5190-5108 Prem Syring Fltr RegnCell .2 15mm 100/pk VND
5190-5109 Prem Syring Fltr RegnCell.45 15mm 100/pk VND
5190-5110 Prem Syring Fltr RegnCell0.2 25mm 100/pk VND
5190-5111 Prem Syring Fltr RegnCell.45 25mm 100/pk VND
5190-5116 Prem Syring Fltr celacet 0.2 28mm 100/pk VND
5190-5117 Prem Syring Fltr celacet .45 28mm 100/pk VND
5190-5120 Prem syringe filter glassfbr 15mm 100/pk VND
5190-5122 Prem Syringe Filter glassfbr 28mm 100/pk VND
5190-5126 Prem Syring Fltr gf/ptfe 0.2 15mm 100/pk VND
5190-5127 Prem Syring Fltr gf/ptfe .45 15mm 100/pk VND
5190-5128 Prem Syring Fltr gf/ptfe 0.2 25mm 100/pk VND
5190-5129 Prem Syring Fltr gf/ptfe .45 25mm 100/pk VND
5190-5132 Prem Syring Fltr gf/nyln 0.2 15mm 100/pk VND
5190-5133 Prem Syring Fltr gf/nyln .45 15mm 100/pk VND
5190-5134 Prem Syring Fltr gf/nyln 0.2 25mm 100/pk VND
5190-5135 Prem Syring Fltr gf/nyln .45 25mm 100/pk VND
5190-5307 Premium Syrng fltr RC 25mm 0.45um 1000pk VND
5190-5308 Premium Syrng fltr RC 15mm 0.45um 1000pk VND
5190-5309 Premium Syrng fltr RC 25mm 1000/pk VND
5190-5310 Premium Syrng fltr RC 15mm 0.2um 1000/pk VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE