AGILENT

CHUẨN BỊ MẪU

Solid Phase Extraction (SPE)

Bond Elut
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Bond Elut SAX

Bond Elut SAX

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
12102017 Bond Elut SAX, 100mg 1ml, 100/pk VND
12102017T BOND ELUT SAX, 100MG 1ML TABLESS, 100PK VND
12102017TB BOND ELUT SAX, 100MG 1ML TABLESS, 500PK VND
12102044 Bond Elut SAX, 500mg 3ml, 50/pk VND
12102044T Bond Elut-SAX, 500Mg 3ml-Tabless, 50/P VND
12102079 Bond Elut-SAX, 50mg 1mL, 100/PK VND
12102087 Bond Elut-SAX, 1gm 3mL, 50/PK VND
12102103 Bond Elut-SAX, 1.5gm 3ml, 50/Pk VND
12102125 Bond Elut-SAX, 100mg 3mL, 50/PK VND
12102126 Bond Elut-SAX, 200Mg 3ml, 50/Pk VND
12102144 Bond Elut-SAX, 500mg 6mL, 30/PK VND
12102165 Bond Elut-SAX, 100Mg 6ml, 30/Pk VND
12113017 Bond Elut 1cc LRC-SAX, 100mg, 50/PK VND
12113043 Bond Elut LRC-SAX, 500mg, 50/pk VND
12113056 Bond Elut-SAX, LRC, 200 mg, 30/pk VND
12162044B Bond Elut Jr-SAX, 500mg, 100/pk VND
12166013B Bond Elut JR-SAX, 1000mg, 100/PK VND
12256051 Bond Elut-SAX, 2gm 6mL, 30/PK VND
14102017 HF Bond Elut-SAX, 100mg 1mL, 100/PK VND
14102044 HF Bond Elut-SAX, 500mg 3mL, 50/PK VND
14102079 HF Bond Elut-SAX, 50mg 1mL, 100/PK VND
14113043 HF Bond Elut LRC-SAX, 500mg, 50/PK VND
22102017 ASPEC BE-SAX, 100Mg 1ml, 500/Pk VND
52102017 Bond Elut-SAX, 100mg 1ml, 500/pk VND
A396081C Bond Elut 96 Square-well ,2mL, SAX 100m VND
A3960825 Bond Elut 96 Square-well ,2mL, SAX 25mg VND
A3960850 Bond Elut 96 Square-well ,2mL, SAX 50mg VND
A496301C Bond Elut 96, SAX 100mg VND
A4963025 BOND ELUT 96, SAX 25MG VND
A4963050 BOND ELUT 96, SAX 50MG VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE