AGILENT

CHUẨN BỊ MẪU

QuEChERS

Bond Elut
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Bond Elut QuEChERS Extraction Kits

Bond Elut QuEChERS Extraction Kits

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
5982-0032 QuEChERS Extract Tubes for Vet Drugs VND
5982-5550 QuEChERS Orig Meth 10gSample Tubes VND
5982-5550CH QuEChERS Orig Meth 10gSample Tubes w/CH VND
5982-5555 QuEChERS Orig Meth 15gSampleTubes VND
5982-5555CH QuEChERS Orig Meth 15gSample Tubes w/CH VND
5982-5650 QuEChERS Extract Tubes, EN Method VND
5982-5650CH QuEChERS Extract Tubes, EN Method w/CH VND
5982-5755 QuEChERS Extract Tubes, AOAC Method VND
5982-5755CH QuEChERS Extract Tubes, AOAC Method w/CH VND
5982-5850 QuEChERS Extract Tubes for Acrylamides VND
5982-6032 QuEChERS Ext. Packets for Vet Drugs 50pk VND
5982-6550 QuEChERS Orig Meth 10gSample 50Pouches VND
5982-6555 QuEChERS Orig Meth 15gSample 50Pouches VND
5982-6650 QuEChERS Extract Pouches, EN Method VND
5982-6669 AOAC QuEChERS Extract In-Tube 50pk VND
5982-6755 QuEChERS Extract Pouches, AOAC Method VND
5982-7550 QuEChERS Orig Meth 10gSample 200Pouches VND
5982-7555 QuEChERS Orig Meth 15gSample 200Pouches VND
5982-7650 QuEChERS Extraction Packets, EN Method VND
5982-7755 QuEChERS Extraction Packets, AOAC Method VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE