AGILENT

CHUẨN BỊ MẪU

Solid Phase Extraction (SPE)

Bond Elut
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Bond Elut PSA

Bond Elut PSA

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
12102015 Bond Elut-PSA, 100mg 1mL, 100/PK VND
12102042 Bond Elut-PSA, 500mg 3ml, 50/pk VND
12102077 Bond Elut-PSA, 50mg 1mL, 100/PK VND
12102155 Bond Elut-PSA, 300Mg 1ml, 100/Pk VND
12105042 Bond Elut-PSA, 500Mg 6ml, 50/Pk VND
12105044 Bond Elut-PSA, 3gm 6ml, 30/Pk VND
12113041 Bond Elut LRC-PSA, 500mg, 50/pk VND
12162042B Bond Elut Jr-PSA, 500mg, 100/pk VND
12166050B Bond Elut JR-PSA, 1000mg, 100/PK VND
14102042 HF Bond Elut-PSA, 500Mg 3ml, 50/Pk VND
14102077 HF Bond Elut-PSA, 50Mg 1ml, 100/Pk VND
14113041 HF Bond Elut LRC-PSA, 500Mg, 50/Pk VND
166622 Bond Elut-PSA, 200Mg 3ml, 50/Pk VND
A496281C BOND ELUT 96, PSA 100MG VND
A4962825 BOND ELUT 96, PSA, 25MG VND
A4962850 BOND ELUT 96, PSA, 50MG VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE