BỘ BẪY KHÍ

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

SẮC KÝ LỎNG

SẮC KÝ KHÍ

QUANG PHỔ

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
BỘ BẪY KHÍ

Bộ bẫy khí có công dụng lọc sạch khí trước khi dẫn vào hệ thống máy GC‚ ICP‚ TOC‚ làm giảm đáng kể mức tạp chất đi vào thiết bị‚ do đó:


    yes Cải thiện khả năng phân tích vết
    yes Giảm rủi ro mất độ nhạy 
    yes Giảm rủi ro hư hỏng cột‚ đặc biệt đối với các phân tích ở nhiệt độ cao

 

Chỉ thị màu sắc của bẫy khí giúp bạn dễ dàng nhận biết khi nào bộ lọc cần được thay thế‚ đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị.


Đặc biệt‚ bộ bẫy khí của Agilent cho phép bạn sử dụng khí Helium có độ tinh khiết 99‚996% (4‚6) thay vì loại 99‚999% (5‚0) hoặc 99‚9999% (6‚0) đắt tiền hơn‚ trong khi vẫn đảm bảo kết quả phân tích. Do đó‚ bạn có thể kiệm chi phí lên đến 30%.

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE