Cột phân tích

AGILENT

Cột Sắc Ký Lỏng

Cột phân tích

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Analytical

Một loạt các dòng cột dành cho những ứng dụng phân tích phân tử nhỏ: cột InfinityLab Poroshell 120 với công nghệ hạt lõi rắn hiện đại; cột ZORBAX‚ Polaris và Pursuit với pha tĩnh hạt xốp truyền thống; cột Hi-Plex chuyên dụng cho phân tích Đường và Acid hữu cơ....

Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE