AGILENT

CHUẨN BỊ MẪU

SPE Accessories

Bond Elut
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Adapters

Adapters

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
12131001 Adapters-1, 3 and 6ml, 15/pk VND
12131003 Adapters-20ml and LRC, 10/pk VND
12131004 Adapters-60mL, 10/PK VND
12131031 Adapters-60ml, 200/Pk VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE