ZORBAX SB C18 RR 3.5u, 35 x 0.5 mm

ZORBAX SB C18 RR 3.5u, 35 x 0.5 mm

ZORBAX SB C18 RR 3.5u, 35 x 0.5 mm

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
5064-8260

Zorbax StableBond

ZORBAX SB C18 RR 3.5u, 35 x 0.5 mm

Mua

Mã sản phẩm Pack size UOM Description Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
5064-8260 C18 35 mm 0.5 mm 3.5 um 80 A L1 VND
Liên hệ
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE