ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.5mm

ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.5mm

ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.5mm

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
5064-8256

Zorbax StableBond

ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.5mm

Mua

Mã sản phẩm Pack size UOM Description Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
5064-8256 C18 150 mm 0.5 mm 5 um 80 A L1 VND
Liên hệ
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE