ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.3mm

ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.3mm

ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.3mm

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
5064-8255

Zorbax StableBond

ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.3mm

Mua

Mã sản phẩm Pack size UOM Description Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
5064-8255 C18 150 mm 0.3 mm 5 um 80 A L1 VND
Liên hệ
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE