DB-5MS 30m, 0.18mm, 0.18um

DB-5MS 30m, 0.18mm, 0.18um

DB-5MS 30m, 0.18mm, 0.18um

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
121-5532

DB-5

DB-5MS 30m, 0.18mm, 0.18um

Mua

Mã sản phẩm Pack size UOM Description Phase Length ID Type Film Thickness Giá
121-5532 DB-5ms 30 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
Liên hệ
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE