DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM

DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM

DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
121-5523LTM

DB-5

DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM

Mua

Mã sản phẩm Pack size UOM Description Phase Length ID Type Film Thickness Giá
121-5523LTM DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.36 um VND
Liên hệ
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE